Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Вучко је претурајући по соби, иза једног баштенског реквизита који је добио од другара као рођендански поклон, пронашао стари шпил карата. На свакој карти био је исписан један природан број. Он је одмах позвао Коцу да играју следећу игру: Прво Вучко положи све карте лицем надоле а затим Коца бира две карте, чита бројеве са њих и затим тражи природан број већи од \(1\) који дели оба извучена броја. Ако се испостави да такав број не постоји, Вучко побеђује. У супротном, нико не побеђује (свакако Коца не побеђује). Вучко спрема испит из вероватноће па жели да као вежбу израчуна вероватноћу да ће победити у овој игри. За то му је потребна ваша помоћ! Реците Вучку на колико начина се могу одабрати две карте тако да он победи.

Опис улаза

У првом реду стандардног улаза налази се један природан број \(N\), број карата у шпилу. У наредних \(N\) редова налази се по један природан број \(A_i\), број са \(i\)-те карте.

Опис излаза

На стандардни излаз исписати један цео број – број начина да се извуку две карте тако да Вучко побеђује.

Примери

<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    <span class="pull-left" style="width: 48%;">Ulaz</span>
    <span style="padding-left: 15px;">Izlaz</span>
  </div>
  <div class="panel-body">
    <span class="pull-left exampleinput">
      3<br/>
      2<br/>
      3<br/>
      6
    </span>
    <span class="exampleoutput">
      1
    </span>
  </div>
</div>
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    <span class="pull-left" style="width: 48%;">Ulaz</span>
    <span style="padding-left: 15px;">Izlaz</span>
  </div>
  <div class="panel-body">
    <span class="pull-left exampleinput">
      4<br/>
      1<br/>
      6<br/>
      10<br/>
      15
    </span>
    <span class="exampleoutput">
      3
    </span>
  </div>
</div>

Објашњење примера

У првом примеру, једини начин да Вучко победи јесте да Коца извуче прву и другу карту. У другом примеру, постоје три начина – ако Коца извуче прву карту и било коју од преостале три.

Ограничења и подзадаци

Постоје \(4\) подзадатака, у којима додатно важи: