Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Неша и Лука на часовима информатике највише воле да играју познату игру “папир, камен, маказе”. Након 1024 одигране партије Нешу су болеле руке и игра му је досадила, а час је још увек трајао. Због тога је одлучио да осмисли своју, мало компликованију верзију ове игре.

У Нешиној верзији он је нападач и има војску сачињену од три дивизије: \(Na\) војника који за борбу користе папир (да збуне противника), \(Nb\) војника који су спретни у бацању камења, и \(Nc\) војника којима су оружје маказе. Лукин циљ у игри је да се одбрани и његова војска изгледа слично: \(La\) војника у “папир” дивизији, \(Lb\) војника у “камен” дивизији и \(Lc\) војника у “маказе” дивизији.

Лука треба да распореди своју војску тј. да за сваког свог војника одреди са којом Нешином дивизијом ће се борити, тако да што више Нешиних војника буде поражено. При томе важе следећа правила која се односе на Лукину “папир” дивизију: * Ако се један Лукин војник из “папир” дивизије бори са Нешином “камен” дивизијом, може да порази два војника. * Ако се један Лукин војник из “папир” дивизије бори са Нешином “папир” дивизијом, може да порази једног војника. * Ако се два Лукина војника из “папир” дивизије боре са Нешином “маказе” дизивијом, могу да поразе једног војника.

Из правила се види (иако је то позната чињеница) да је папир јачи од камена а слабији од маказа. Аналогна правила важе и за друге две Лукине дивизије: камен је јачи од маказа а слабији од папира, маказе су јаче од папира а слабије од камена.

Пошто није пратио на часу, Лука не уме сам да дође до најбољег распореда, па му треба ваша помоћ. Који је највећи број Нешиних војника које он може да порази?

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза налазе се три ненегативна цела броја: \(Na\) - број Нешиних војника у “папир” дивизији, \(Nb\) - број Нешиних војника у “камен” дивизији, \(Nc\) - број Нешиних војника у “маказе” дивизији. У другој линији стандардног улаза налазе се три ненегативна цела броја: \(La\) - број Лукиних војника у “папир” дивизији, \(Lb\) - број Лукиних војника у “камен” дивизији, \(Lc\) - број Лукиних војника у “маказе” дивизији.

Опис излаза

У првом и једином реду стандардног излаза исписати један ненегативан цео број који представља максималан број Нешиних војника које Лука може да порази.

Примери

<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    <span class="pull-left" style="width: 48%;">Ulaz</span>
    <span style="padding-left: 15px;">Izlaz</span>
  </div>
  <div class="panel-body">
    <span class="pull-left exampleinput">
      21 20 30<br/>
      10 17 10
    </span>
    <span class="exampleoutput">
      71
    </span>
  </div>
</div>
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    <span class="pull-left" style="width: 48%;">Ulaz</span>
    <span style="padding-left: 15px;">Izlaz</span>
  </div>
  <div class="panel-body">
    <span class="pull-left exampleinput">
      1 1 3<br/>
      0 4 0
    </span>
    <span class="exampleoutput">
      4
    </span>
  </div>
</div>

Објашњење примера

У првом примеру Лука може да порази целу Нешину војску ако своје војнике распореди на следећи начин: * Свих 10 војника из његове “папир” дивизије се бори са Нешином “камен” дивизијом. * 15 војника из његове “камен” дивизије се бори са Нешином “маказе” дивизијом. * 2 војника из његове “камен” дивизије се борe са Нешином “папир” дивизијом. * Свих 10 војника из његове “маказе” дивизије се бори са Нешином “папир” дивизијом.

У другом примеру Лука може да порази највише 4 Нешина војника. Један од распореда којим је ово могуће постићи: * 2 војника из његове “камен” дивизије се боре са Нешином “маказе” дивизијом. * 1 војник из његове “камен” дивизије се бори са Нешином “камен” дивизијом. * 1 војник из његове “камен” дивизије се не бори.

Ограничења

Тест примери су подељени у четири дисјунктне групе: * У тест примерима који вреде 15 поена највише један од \(Na, Nb, Nc\) је различит од нуле. * У тест примерима који вреде 15 поена највише један од \(La, Lb, Lc\) је различит од нуле. * У тест примерима који вреде 15 поена важи \(0 \leq Na, Nb, Nc, La, Lb, Lc \leq 10\). * У тест примерима који вреде 55 поена нема додатних ограничења.