Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Мали Милутин много воли да иде у школу, тј. да пешачи од куће до школе. Његов омиљени предмет је математика, омиљени бројеви - цели бројеви, а омиљене операције су му сабирање и множење јер остале не зна.

Једног дана, на путу до школе, наишао је на три цела броја \(a\), \(b\) и \(c\), написана један за другим кредом на тротоару. Тада му је синула страшна идеја: дописаће неку од њему омиљених операција између првог и другог као и између другог и трећег броја тако да резултат буде најмањи могући број; затим ће побећи са лица места. Одредите који је то најмањи могући број узимајући у обзир да Милутин није могао да мења редослед бројева нити да дописује заграде, али да зна о приоритету операција.

Опис улаза

У првом и једином реду стандардног улаза налазе се три цела броја \(a\), \(b\) и \(c\), раздвојена размацима и у редоследу којим су написани на тротоару.

Опис излаза

У првом и једином реду стандардног излаза исписати један цео број - тражени најмањи могући број који може добити Милутин.

Примери

<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    <span class="pull-left" style="width: 48%;">Ulaz</span>
    <span style="padding-left: 15px;">Izlaz</span>
  </div>
  <div class="panel-body">
    <span class="pull-left exampleinput">
      1 2 1
    </span>
    <span class="exampleoutput">
      2
    </span>
  </div>
</div>
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    <span class="pull-left" style="width: 48%;">Ulaz</span>
    <span style="padding-left: 15px;">Izlaz</span>
  </div>
  <div class="panel-body">
    <span class="pull-left exampleinput">
      -2 5 -7
    </span>
    <span class="exampleoutput">
      -37
    </span>
  </div>
</div>

Објашњење примера

У првом примеру најмањи број добијамо дописивањем две операције множења: \(1 \cdot 2 \cdot 1 = 2\), док је за други пример потребно прво дописати сабирање па множење : \((-2) + 5 \cdot (-7) = -37\).

Ограничења

Тест примери су подељени у две дисјунктне групе: * У тест примерима који вреде \(40\) поена важиће \(1 < a, b, c < 100\). * У тест примерима који вреде \(60\) поена важиће \(-1000 < a, b, c < 1000\).