Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Марс. Четврта планета од Сунца, названа по Римском богу рата, позната и као “црвена планета” због гвожђе(III)оксида који преовлађује на њеној површини, планета чији је астрономски симбол уједно и симбол за мушки род, чији дан траје \(24\) сата и \(40\) минута и за коју се прича да поседује подземне воде. Зашто су ове информације битне за задатак? Нису.

Како прича обично иде, људска експедиција је слетела на Марс и одмах оформила базу. База се налази на површини димензије \(N \times N\) метара која је, ради лакше навигације, издељена на \(N^2\) квадратних сектора димензија \(1 \times 1\) метар (распоређених у \(N\) редова и \(N\) колона). Експедиција, поучена класичним скај-фај филмовима, жели да осигура базу да их не би изненадило неко опасно створење попут Ејлиена, Марвина Марсовца, Џона Картера или Мета Дејмона. То ће одрадити тако што ће у неким секторима поставити сензоре. Кажемо да је сектор сигуран уколико се у његовом реду или у његовој колони налази бар један сектор са сензором (наравно, из овога следи да су и сектори са сензорима сигурни).

Помозите експедицији да постави сензоре тако да тачно \(M\) сектора буде сигурно. Зашто \(M\), а не сви? Зато што тада не би било места изненађењима, а тако скај-фај филмови не функционишу.

Опис улаза

У првом и једином реду стандардног улаза налазе се два природна броја \(N\) и \(M\), раздвојена размаком, која, редом, представљају димензију базе и број сектора који мора који морају бити сигурни.

Опис излаза

Уколико је немогуће поставити сензоре тако да тачно \(М\) сектора буде сигурно, у првом и једином реду исписати \(-1\). У супротном, у првом реду исписати број сензора \(K\), а затим у наредних \(K\) редова описати где треба поставити те сензоре: у сваком реду по два природна броја \(x_i\) и \(y_i\) која означавају да \(i\)-ти сензор треба поставити у сектору који се налази у пресеку \(x_i\)-те врсте и \(y_i\)-те колоне. Врсте су нумерисане од \(1\) до \(N\) одозго надоле, а колоне су нумерисане од \(1\) до \(N\) слева надесно. У сваком сектору сме бити највише један сензор. Уколико има више решења, исписати било које.

Пример 1

Улаз

4 14

Излаз

4
1 1
1 3
2 1
3 3

Пример 2

Улаз

10 24

Излаз

-1

Објашњење примера

У првом тест примеру је \(N = 4\) и \(M = 14\), тј. тражи се да тачно 14 сектора буде сигурно. Ово је могуће постићи и на слици је приказан један од начина који одговара излазу за овај пример. Црним тачкама су означене позиције сензора док су сигурни сектори обојени и има их тачно 14. Постоје и другачија (тачна) решења. У другом примеру никако није могуће обезбедити да база \(10 \times 10\) има тачно 24 сигурна сектора па је одговор ‘-1’ (без наводника).

Ограничења

Тест примери су подељени у \(4\) дисјунктне групе: