Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Сада, када је одрадио такмичење, Мирослав је схватио колико је програмирање напорно, те је одлучио да побегне на Марс. Он је на интернету наишао на наградну игру Минго у којој је главна награда пут на Марс.

Наградна игра се састоји у томе да сваки такмичар на листићу изабере тачно \(K\) различитих природних бројева, где је сваки број из скупа \({1, 2, 3, ..., M}\). Након тога се врши \(Q\) извлачења, где свако извлачење подразумева насумичан одабир тачно \(K\) различитих бројева из претходно поменутог скупа. Сваки листић важи за свих \(Q\) извлачења, и такмичар који има листић са свим извученим бројевима у било ком од \(Q\) извлачења добија пут на Марс.

Како би повећао своје шансе, Мирослав је попунио \(N\) листића. Како је сада тешко пратити све те листиће, он је замолио вас да му помогнете.

Он жели да за свако извлачење у сваком тренутку зна колико листића има сваки до тада извучен број, тј. за свако извлачење посебно, након извученог \(i\)-тог броја он жели да зна колико његових листића садржи сваки од извучених \(i\) бројева у том извлачењу.

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза се налазе бројеви \(N, K\) и \(M\), који редом означавају број листића које је Мирослав попунио, број разлитих бројева које је потребно обележити на листићу и највећи број који је могуће обележити. Следећих \(N\) редова описије листиће које је попунио Мирослав, где се у \(i\)-том реду налази \(K\) бројева који означавају изабране бројеве на \(i\)-том листићу. Након тога се налази један ред са бројем \(Q\) који представља број извлачења. У наредних \(Q\) редова се налази опис свих извлачења. У \(i\)-том реду се налази \(K\) бројева који представљају бројеве у редоследу у којем су били извлачени.

Опис излаза

На стандарни излаз је потребно исписати \(Q\) редова, где \(i\)-ти ред одговара решењу за \(i\)-то извлачење, тј. \(ј\)-ти број у \(i\)-том реду представља број листића који садрже сваки од извучених \(ј\) бројева у \(i\)-том извлачењу.

Пример 1

Улаз

3 3 15
2 1 3
1 10 4
4 11 1
2
1 4 11 
4 3 11

Излаз

3 2 1
2 0 0

Пример 2

Улаз

2 7 39
7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 8
2
4 3 5 1 2 6 7
6 5 4 3 2 8 39

Излаз

2 2 2 2 2 2 1
2 2 2 2 2 1 0

Објашњење примера

У првом тест примеру код првог извлачења решење је “3 2 1” зато што број 1 Мирослав има на сва 3 листића. Након другог извученог броја имамо комбинацију “1 4” која се појављује на 2 листића. На крају трећег извлачења имамо комбинацију бројева “1 4 11” и једини листић који има сва 3 броја из комбинације јесте трећи листић те је одговор 1. У другом извлачењу првог тест примера, број 4 садрже листићи 2 и 3. Док не постоје листићи који садрже све бројеве из комбинација “4 3” и “4 3 13”.

Ограничења

Тест примери су подељени у четири дисјунктне групе: