Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Јавна је тајна да уколико желите да идете на Марс морате имати ракету. Међутим, само ретки знају да уколико желите и да стигнете до Марса, мотори на вашој ракети морају бити што избалансиранији.

Пошто је Марс четврта планета Сунчевог система, ракета којом желите да идете на њега мора имати четири мотора, и они морају бити распоређени у формацију \(2 \times 2\). Приликом лансирања, сваки од мотора је подешен на неку своју почетну снагу. Капетан ракете помоћу система полуга може да појачава снагу мотора, и то тако да приликом сваке операције за 1 појача снагу тачно два мотора која су или у истој врсти или у истој колони. У науци о ракетама, клацкавост ракете се дефинише као разлика највеће и најмање снаге од снага њена четири мотора. Помозите капетану да што боље избалансира ракету тако што ће применом расположивих операција довести клацкавост на најмању могућу вредност.

Опис улаза

Са стандардног улаза се учитавају четири ненегативна цела броја који представљају почетне снаге четири мотора. У првом реду улаза записане су почетне снаге левог и десног мотора из горњег реда, а у другом реду улаза записане су почетне снаге левог и десног мотора из доњег реда.

Опис излаза

У једини ред стандардног излаза записати један број који представља најмању могућу клацкавост ракете која се може постићи.

Пример 1

Улаз

1 1
0 3

Излаз

2

Пример 2

Улаз

9 8
7 0

Излаз

3

Објашњење примера

У првом примеру, ако операцију појачавања снаге применимо једном на горњу врсту и два пута на леву колону, добићемо следећу конфигурацију снага. ~~~ 4 2 2 3 ~~~ Како није могуће постићи мању клацкавост, оптимална клацкавост је \(4 - 2 = 2\).

Ограничења