Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

У кључном моменту, када је требало да се припреме задаци за СИО, \(N\) чланова Комисије је схватило да морају под хитно да однесу лек својим теткама. Познато је да се кућа сваке тетке налази на неком од поља матрице \(А \times B\), као и да не постоји поље на коме су две куће.

Како би убедили Потпредседника Комисије да је њихово одсуство оправдано, сви чланови су редом јавно објавили на ком пољу се налази кућа њихове тетке, као и на којој је надморској висини. Потпредседник није од јуче, и пажљиво бележи све што чује. Поред тога, иако не зна надморске висине свих поља у матрици, он зна да је апсолутна разлика надморске висине свака два суседна поља у матрици тачно 1 (поља су суседна ако деле страницу). Имајући то у виду, он након објаве сваког члана проба да реконструише целу матрицу, тј. да додели сваком пољу неку надморску висину, како би се уверио да су све објаве биле истините (ова реконструкција не мора нужно бити јединствена).

Ако након објаве неког члана, Потпредсеник по први пут не може да одреди висину сваког поља тако да буде у складу са свим досадашњим објавама (тј. не постоји матрица конзистентна са свим досадашњим објавама), јасно је да је тај члан лупио глупост. Ваш задатак је да пронађете првог члана Комисије који је лупио глупост.

Опис улаза

У првом реду стандардног улаза налазе се три природна броја \(N\), \(A\) и \(B\) – број чланова комисије тј. број кућа, број редова матрице и број колона матрице. У сваком од наредних \(N\) редова налазе се три природна броја \(R_i\), \(C_i\) i \(H_i\) који означавају ред, колону и надморску висину куће у којој живи тетка \(i\)-тог члана Комисије.

Опис излаза

У првом и једином реду стандардног излаза исписати један природан број који представља индекс члана Комисије који је лупио глупост (чланови су индексирани почевши од броја \(1\)). Уколико такав члан не постоји, исписати “bravo komisijo” (без наводника).

Пример 1

Улаз

4 3 5
1 2 1
2 1 3
2 5 21
2 2 8

Излаз

3

Пример 2

Улаз

5 6 5
1 1 5
4 2 3
4 5 6
5 2 2
1 3 5

Излаз

bravo komisijo

Објашњење примера

У првом примеру, након прве две објаве могуће је одредити висину за свако поље тако да се испоштују услови, нпр:

2 1 2 3 4
3 2 3 4 3
4 3 4 5 4

Након треће објаве, не постоји начин да се то уради, па је трећи члан Комисије лупио глупост.

У другом примеру, постоји распоред висина који се уклапа са свих пет објава, нпр:

5 4 5 6 7 8
4 5 6 7 6 7
3 4 5 6 5 6
4 3 4 5 6 5
3 2 3 4 5 4

Ограничења и подзадаци

Постоји \(5\) подзадатака, у којима додатно важи: