Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Есикез је град у којем живи око сто двадесет милиона становника. Кроз град пролазе два надалеко позната булевара Напроленез и Мелкефренер. На сваком од њих налази се велики број фонтана. Ове фонтане су неплански грађене хиљадама година, па је зато градоначелница одлучила да коначно целу ову ситуацију доведе у ред. Срећом, за оба булевара важи да на њему не постоје две фонтане исте боје. Власт жели да сруши неке од фонтана тако да низови фонтана који преостану након овог рушења буду исти за оба булевара, тачније, од свих фонтана које преостану, прва фонтана са Напроленеза треба да буде исте боје као прва фонтана са Мелкефренера, друга фонтана са Напроленеза треба да буде исте боје као друга фонтана са Мелкефренера, и тако даље, и последња фонтана са Напроленеза треба да буде исте боје као последња фонтана са Мелкефренера. Наравно, треба да остане исти број фонтана на оба булевара. Ако се сруше све фонтане, у том случају не преостаје ниједна фонтана па и тад кажемо да су низови фонтана једнаки.

Помозите градоначелници тако што ћете јој рећи колико најмање фонтана треба да сруши.

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза налазе се два природна броја \(N, M\) одвојена размаком - број фонтана на Напроленезу и Мелкефренеру, редом. У наредном реду налази се \(N\) природних бројева \(a_i\) одвојених размаком, који представљају боје фонтана на Напроленезу. У наредном реду налази се \(M\) природних бројева \(b_i\) одвојених размаком, који представљају боје фонтана на Мелкефренеру.

Опис излаза

У једином реду стандардног излаза исписати најмањи број фонтана које треба срушити тако да се добију исти низови фонтана на оба булевара.

Пример

Улаз

4 6
4 2 1 6
3 2 5 9 6 1

Излаз

6

Објашњење примера

Рушимо фонтане на следећи начин:

. 2 1 .
. 2 . . . 1

Добијају се низови \(2,1\). Није могуће срушити мање од \(6\) фонтана.

Ограничења и подзадаци

Постоји шест подзадатака: