Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Зли дух Милојица је решио да уништи велики град Пајазитово. Пајазитово је занимљив град, састоји се само од зграда. Укупно се налази \(n\) зграда у Пајазитову, висина \(i\)-те зграде износи \(А_i\). Како је уништење једног тако комплексног града веома тешко, Милојица је у поход позвао и његових \(m\) деце. Свако дете има способност да једним струјним ударом смањи висину зграде у одређеном интервалу за \(1\). Дете са редним бројем \(i\) може смањити висине зграда у интервалу [\(L_i, R_i\)]. Мали духови јако слабашна створења, они могу ограничен број пута да искористе струјни удар. Дете са редним бројем \(i\) може искористити не више од \(K_i\) струјних удара, након тога трајно губи ту моћ. Једну зграду може напасти више духова, и сваки дух може напасти више зграда.

Како Милојица није тако добар са математиком, замолио вас је да испитате да ли његових \(m\) деце могу уништити Пајазитово у потпуности. Пајазитово се сматра уништеним у потпуности ако све зграде имају висину \(0\).

Шта више Милојица није сигуран који град је тачно Пајазитово(духови са толико деце знају понекад да помешају градове), тако да жели да сакупи информације о могућем уништењу \(t\) различитих градова.

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза налази се природан број \(t\), број градова за које је потребно испитати да ли је могуће уништење.

Сваки од \(t\) градова је описан са \(5\) линија:

У првој линији се налазе природни бројеви \(n\), \(m\), број зграда у Пајазитову и број Милојичине деце.

У другој линији се налази низ \(A\) од \(n\) бројева, \(А_1\), \(A_2\), \(\dots\), \(A_n\), висине сваке од \(n\) зграда редом.

У трећој линији се налази низ \(L\) од \(m\) бројева, \(L_1\), \(L_2\), \(\dots\), \(L_m\), леви крајеви интервала за свако дете.

У четвртој линији се налази низ \(R\) од \(m\) бројева, \(R_1\), \(R_2\), \(\dots\), \(R_m\), десни крајеви интервала за свако дете.

У петој линији се налази низ \(К\) од \(m\) бројева, \(К_1\), \(К_2\), \(\dots\), \(К_m\), максимални број струјних удара за свако дете.

Опис излаза

На стандардном излазу у \(t\) линија исписати решење задатка. У \(i\)-тој линији исписати “DA” (без наводника) уколико Милојичина деца могу уништити \(i\)-ти град, у супротном исписати “NE”(без наводника).

Пример

Улаз

2
3 2
1 4 2
1 2
3 3
3 4
1 1
10
1
1
6

Излаз

DA
NE

Објашњење примера

Желимо да сазнамо информације за \(2\) града.

У првом граду постоје три зграде висина редом (\(1, 4, 2\)), Милојица води \(2\) детета. Прво дете може нападати било коју зграду у интервалу [\(1, 3\)] и може да изврши највише \(3\) струјна удара. Друго дете може нападати зграде у интервалу [\(2, 3\)] и укупно може извршити \(4\) струјна удара. Деца могу уништити зграде у потпуности, један од могућих редоследа операција:

У другом граду постоји само једна зграда висине \(10\) и Милојица има једно дете које може смањити висину зграде највише за \(6\). Није могуће уништити зграду у потпуности.

Ограничења и подзадаци

Постоје три подзадатка: