Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Уместо да учи за тест из програмирања, мали Алекса је читав дан вежбао трикове са картицама. Сада му није преостало ништа друго него да одушеви свог професора Драгана једним триком, и нада се да ће добити бољу оцену због тога.

Он поседује за сваки број од \(1\) до \(N\) по две картице на којој је исписан тај број, и \(K\) џокер картица на којима је исписано слово \(J\).

Трик се састоји у томе да ће Алекса промешати и распоредити картице тако да се између сваке две картице које имају исти број на себи, налази тачно толико картица колики је тај број. Нпр, између две картице са бројем 3 треба да се налазе тачно 3 картице.

Овакав распоред је тешко направити без знања програмирања, и зато вас мали Алекса моли за помоћ. За дато \(N\) и \(K\) испишите распоред картица којим ће Алекса одушевити професора.

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза налазе се два природана броја \(N\) и \(K\), која редом означавају до ког броја Алекса поседује картице, и број џокер картица.

Опис излаза

У првом реду стандардног излаза исписати тачно \(2 \cdot N + K\) ознака картица које представљају распоред тим редом. Ознака картице са бројем је тај број, док је ознака џокер картице слово “Ј”. Уколико постоји више решења, можете исписати било које.

Примери

Улаз 1

3 4

Излаз 1

1 Ј 1 2 Ј 3 2 Ј Ј 3

Улаз 2

7 5

Излаз 2

3 7 4 6 3 5 J 4 J 7 6 5 J J 2 J 1 2 1

Објашњење примера

У првом примеру имамо 3 пара картица са бројевима 1 до 3, и 4 џокера. Један могући излаз је: 1 Ј 1 2 Ј 3 2 Ј Ј 3 због тога што се између две картице са бројем 1 налази тачно једна картица (Ј), између две картице са бројем 2 се налазе тачно две картице (Ј 3), између две картице са бројем 3 се налазе тачно три картице (2 Ј Ј).

Ограничења и подзадаци

Постоји пет подзадатка: