Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Док је преносио велики стаклени троугао Цими је за тренутак изгубио равнотежу те је треће теме троугла ударило о под (приметити да како Цими има само две руке могао је у јединици времена да држи само 2 темена великог стакленог троугла). Од некада великог стакленог троугла остао је један стаклени многоугао који је Цимију остао у рукама док се остатак стакла при контакту са тлом разбио у неупотребљиво мале комадиће. Цимију је овај догађај био изузетно занимљив и жели да о њему разговара са осталим радницима али размишља да мало измени причу како би умањио штету коју је направио, која се изражава у површини стакла која је сада неупотребљива. Помозите Цимију тиме што ћете му за дати прост многоугао (не обавезно конвексан) рећи колика је минимална разлика у површинама између њега и троугла који га садржи а са њим дели бар једну страницу.

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза налази се цео број \(n\) који представља број темена многоугла. У наредних \(n\) линија стандардног улаза налазе се по два цела броја \(x_i, y_i\) који представљају координате темена многоугла. (Узаступна темена као и прво и последње деле страницу)

Опис излаза

У једином реду стандардног излаза написати реалан број који представља минималну разлику дефинисану у тексту задатка. Уколико не постоји ни један троугао који одговара опису исписати \(-1\).

Пример 1

Улаз

4
2 0
0 2
0 5
5 0

Излаз

2

Пример 2

Улаз

4
0 0
1 1
2 0
1 7

Излаз

1

Објашњење примера

У 1. примеру оптимално је одабрати троугао са координатама темена (0,0), (5,0) и (0,5). У 2. примеру оптимално је одабрати троугао са координатама темена (0,0), (2,0) и (1,7).

Ограничења

Напомена

Уколико не постоји тражени троугао, ваш програм мора исписати цео број -1. У супротном, ако је ваш програм исписао број \(a\), а решење комисије је реалан број \(b\), ваше решење се прихвата као тачно под условом да важи \(\frac{|a-b|}{b} \leq 10^{-6}\) или важи \(|a-b| \leq 10^{-6}\).