Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Мабу и Џо много воле да продају палачинке. Како је у овим хладним децембарским данима потражња за палачинкама значајно опала они су приморани да кратке зимске дане додатно прекрате замишљајући различите бројеве. Мабу је замислио природан број \(A\), док је Џо замислио природан број \(B\).

За неки природан број \(X\) кажемо да је лепши од природног броја \(Y\) ако је прва цифра слева броја \(X\) већа од прве цифре слева броја \(Y\), или ако су им прве цифре слева једнаке и број \(X\) је већи од броја \(Y\).

Мабуа и Џоа интересује који је од датих бројева \(A\) и \(B\) лепши.

Опис улаза

У првој и јединој линији стандардног улаза налазе се два различита броја \(A\) и \(B\), бројеви које су замислили Мабу и Џо редом.

Опис излаза

На стандардни излаз је потребно исписати лепши од бројева \(А\) и \(B\).

Пример 1

Улаз

4506 29985

Излаз

4506

Пример 2

Улаз

777 778

Излаз

778

Објашњење примера

У првом примеру \(А = 4506\) и \(B = 29985\). Прва цифра слева броја \(А\) је већа од прве цифре слева броја \(B\) ( \(4 > 2\) ), тако да је број \(А\) лепши од броја \(B\).

У другом примеру \(А =777\) и \(B= 778\). Прва цифра слева броја \(А\) је једнака првој цифри слева броја \(B\) ( обе износе \(7\) ), како важи \(778 > 777\) односно \(B > А\), број \(B\) је лепши од броја \(А\).

Ограничења

\(1 \leq A,B \leq 10^9\)

Бројеви \(А\) и \(B\) су различити.

Тест примери су подељени у \(4\) дисјунктнe групe :

У тест примерима који вреде \(20\) поена бројеви \(А\) и \(B\) имају једнак број цифара.

У тест примерима који вреде \(20\) поена све цифре у броју \(А\) су једнаке и све цифре у броју \(B\) су једнаке.

У тест примерима који вреде \(20\) поена важи \(А = B + 1\) или \(B = A + 1\).

У тест примерима који вреде \(40\) пеона нема додатних ограничења.