Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Џарко се управо вратио кући са зимовања на Алпима, и, како то обичаји налажу, решио је да са неколико места у својој кући испусти нагомилану ледену воду. Џаркова кућна водоводна мрежа се може моделирати као колекција \(N\) водоводних чворова, који су означени бројевима од \(1\) до \(N\), и који су повезани са \(N-1\) цеви. У чвору \(1\) налази се бојлер (уређај из којег излази топла вода). На свим осталим чворовима налази се славина (уређај из којег тече вода). Додатно важи да је сваки водоводни чвор повезан са бојлером цевима, било директно, било преко неких других чворова. Када Џарко одврне славину на неком чвору, он чека док из те славине не потече топла вода. Ово време чекања, изражено у минутима, једнако је броју цеви које су садржале ледену воду међу цевима са јединственог пута од бојлера до те славине. Након што затвори славину све ове цеви до даљњег више не садрже ледену већ топлу воду. Џарко је смислио и вама рекао план, односно редослед славина на којима планира да испушта воду. Помозите Џарку тако што ћете му за дати низ славина рећи, за сваку, колико дуго ће чекати док из ње не потече топла вода.

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза налази се цео број \(N\) који представља број чворова водоводне мреже. У чвору \(1\) се налази бојлер. У наредних \(N-1\) линија стандардног улаза налазе се по два цела броја \(u_i, v_i\), редни бројеви водоводних чворова који су директно повезани једном цеви. У наредном реду налази се \(M\), број славина које интересују Џарка. У наредних \(M\) линија налази се по један број \(x_i\) - редни број славине.

Опис излаза

У \(M\) редова исписати по један број, горе дефинисано време чекања изражено у минутима.

Пример 1

Улаз

4
1 2
2 3
1 4
3
2
3
4

Излаз

1
1
1

Пример 2

Улаз

4
1 4
4 3
2 4
2
3
2

Излаз

2
1

Објашњење примера

У 1. примеру, након што Џарко пусти воду са славине број 2, топла вода ће се налазити у цеви која спаја бојлер и славину број 2 па ће кад одврне славину 3 чекати само један минут. Из истог разлога ће чекати само један минут када одврне славину 4.

У 2. примеру, након што Џарко одврне славину број 3, топла вода ће се налазити у цевима \((1, 4)\) и \((4, 3)\) па ће кад одврне славину 2 чекати само један минут, односно чекаће само да топла вода прође кроз цев \((2, 4)\).

Ограничења