Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Даници је на зимском распусту постало мало досадно па је обећала да ће за сваки природан број \(N\) који јој другари пошаљу, пронаћи њему најближи цео број чије су цифре гледане с лева ка десно поређане у неопадајућем редоследу, а ако има више таквих бројева, пронаћи ће их све и исписати, очекивано, у неопадајућем редоследу.

За \(m\)-тоцифрен природан број \(N\) у декадном запису \(N=c_{m-1}\cdot10^{m-1}+c_{m-2}\cdot10^{m-2}+\dots+c_{2}\cdot10^{2}+c_{1}\cdot10^{1}+c_{0}\cdot10^{0}\) кажемо да је неопадајући ако му број јединица \(c_0\) није мањи од броја десетица \(c_1\), број десетица \(c_1\) није мањи од броја стотина \(c_2\), број стотина \(c_2\) није мањи од броја хиљада \(c_3\), итд. Другим речима природан број је неопадајући ако и само ако за сваки пар суседних цифара \(c_{i}\) и \(c_{i-1}\) важи \(c_{i} \le c_{i-1}\), при чему \(0<i<m\) и \(c_{i}\in\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}\).

Како је и њеним другарима та игра постала занимљива, након почетног загревања са двоцифреним и троцифреним, почели су да јој шаљу све веће и веће бројеве. Помозите малој Даници да упркос томе одржи своје обећање.

Опис улаза

У једином реду стандардног улаза налази се задати природан број \(N\) у декадном запису.

Опис излаза

У једном реду стандардног излаза исписати најближи неопадајући цео број, односно све такве бројеве одвојене размаком уколико их има више од једног.

Пример 1

Најближи неопадајући број може бити већи од задатог броја.

Улаз

53

Излаз

55

Пример 2

Најближи неопадајући број може бити и мањи од задатог броја.

Улаз

82

Излаз

79

Пример 3

Постоји могућност и да више неопадајућих бројева буду подједнако близу задатом броју.

Улаз

105

Излаз

99 111

Пример 4

Најзад, најближи неопадајући број може бити и сам задати број.

Улаз

357

Излаз

357

Ограничења

Подзадаци

Напомена

Задати и исписани бројеви су увек у декадном запису без водећих нула.