Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Након расправе са часа филозофије, малом Стојану је пала на памет нова пословна идеја – одлучио је да се бави куповином и продајом струје. На основу изгубљеног Теслиног изума је направио батерију бесконачног капацитета, тако да сада може да купује струју данима када је јефтина и продаје је када је скупа.

Помоћу временске машине (такође Теслиног изума), Стојан је сазнао колика ће бити цена струје сваког од наредних \(N\) дана (\(i\)-тог дана ће киловат-час коштати \(C_i\) динара). На почетку му је на располагању \(M\) динара и празна батерија. Сваког дана он може да купи колико год жели струје (док год има новца да је плати) или прода колико год жели (док год има довољно струје у батерији). Количине купљене и продате струје не морају бити цели бројеви.

Помозите Стојану да одлучи како ће трговати струјом, тако да му на крају последњег дана остане што више новца.

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза налазе се два цела броја, \(N\) и \(M\) – број дана за које Стојан зна цену струје и свота новца која му је на располагању на почетку.

У другој (последњој) линији налази се \(N\) бројева \(C_1, C_2, \ldots, C_N\), где је \(C_i\) цена једног киловат-часа \(i\)-тог дана.

Опис излаза

На прву линију стандардног излаза исписати максималну суму новца коју Стојан може имати на крају последњег дана. Гарантује се да ова вредност неће бити већа од \(10^{10}\).

Пример 1

Улаз

4 10
4 10 5 20

Излаз

100

Пример 2

Улаз

3 21
10 8 3

Излаз

21

Објашњење примера

У првом примеру, Стојан може да купи \(2.5\) киловат-часова првог дана, и прода их другог дана за \(25\) динара. Трећег дана може да купи пет киловат-часова и прода их четвртог за \(100\) динара, што је и оптимално решење.

У другом примеру, најбоље је да уопште не купује струју и сачува \(21\) динар са којим је почео.

Ограничења

Напомена

Aко је ваш програм исписао број \(a\), а решење комисије је реалан број \(b\), ваше решење се прихвата као тачно под условом да важи \(\frac{|a-b|}{b} \leq 10^{-6}\) или важи \(|a-b| \leq 10^{-6}\).