Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Ања има три зеца, чије су висине природни бројеви. Ања обожава аритметичке прогресије, и жели да за рођендан набави још једног зеца чија је висина природан број, тако да може да поређа та четири зеца а да њихове висине чине аритметичку прогресију. Помозите Ањи тако што ћете јој рећи које висине да буде нови зец. Уколико није могуће набавити једног новог зеца тако да ово важи испишите \(-1\).

Опис улаза

У првој и јединој линији стандардног улаза налазе се три природна броја \(a_1, a_2, a_3\), одвојена размацима - висине зечева које Ања тренутно има.

Опис излаза

На прву линију стандардног излаза исписати висину новог зеца, или \(-1\) уколико није могуће набавити таквог зеца. Уколико има више решења, штампати било које.

Пример 1

Улаз

3 7 5

Излаз

1

Друго могуће тачно решење је \(9\).

Пример 2

Улаз

10 6 2

Излаз

14

Висина новог зеца такође мора бити природан број.

Пример 3

Улаз

999999 999997 999998

Излаз

999996

Пример 4

Улаз

2 2 3

Излаз

-1

Није могуће наћи зеца тако да се заједно преуреде у аритметичку прогресију.

Ограничења

Напомена

За низ бројева \(a_1, a_2, \ldots, a_n\) кажемо да чини аритметичку прогресију уколико постоје бројеви \(b, c\) тако да је \(a_i = b + c \cdot i\) за свако \(i \in \{ 1, \ldots, n \}\).