Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Мрачној Комисији поново понестаје времена! Потребно је објавити коначне резултате Галактичких квалификација за такмичење из хиперпрограмирања. Ово такмичење се састоји од \(N\) рунди, а за коначан скор сваког такмичара се узима \(K\)-та вредност у сортираном низу скорова које је остварио на свим рундама. На пример, ако је \(K=1\), коначан резултат је најмања од свих вредности.

Међутим, Мрачна Комисија и даље користи прастару Интелигентну апликацију за бодовање, код које се за рачунање коначног резултата могу користити мала слова енглеске абецеде и двоаргументне функције \(\min\) и \(\max\) (минимум и максимум два броја), које се пишу \((x,y)\) и \([x,y]\), редом. Ваш задатак је да пронађете формулу која тачно налази коначан скор за произвољне (не нужно сортиране) скорове у појединачним рундама. Аргументи ових функција \(x,y\) се одвајају зарезом и могу бити било које формуле. Могуће је произвољно угњеждавати формуле. Резултат \(i\)-те рунде је означен \(i\)-тим малим словом енглеског алфабета.

Опис улаза

У првом и једином реду стандардног улаза налазе се природни бројеви \(N\) и \(K\), редом, одвојени размаком.

Опис излаза

У једини ред стандардног излаза исписати тражену формулу. Уколико има више решења, штампати било које. Исписана формула не сме имати више од 30000 карактера и не сме садржати размаке нити било које карактере осим првих \(N\) малих слова енглеске абецеде, обичних и угластих заграда и зареза.

Пример 1

Улаз

2 2

Излаз

[a,b]

Пример 2

Улаз

3 2

Излаз

[[(a,b),(b,c)],(c,a)]

Објашњење примера

У првом примеру тражи се други, односно највећи скор. Јасно је да је ова вредност управо једнака максимуму скорова прве и друге рунде. У другом примеру како год да заменимо вредности симбола \(a,b,c\) бројевима добиће се средњи број по вредности.

Ограничења

Тест примери су подељени у три дисјунктне групе:

Напомена

Првих дванаест слова енглеске абецеде су: abcdefghijkl.