Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Морепловац Брле је у једној од својих пустоловина набасао на ново, неоткривено острво. Када је покушао да приђе острву угледао је реченицу исписану огромним словима у песку. Нажалост, палмини листови прекривају делове плаже, па неки делови реченице нису видљиви. Познато је да је исписана реченица савршен панграм (садржи свако слово енглеске абецеде тачно једном) и састоји се искључиво од слова енглеске абецеде и размака. Притом, не постоје два суседна размака, и реченица не почиње нити се завршава размаком. Ваш задатак је да помогнете Брлету да реконструише исписану реченицу, уколико је то могуће.

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза налази се број \(N\). У другој линији стандардног улаза налази се стринг \(A\) дужине \(N\), који представља исписану реченицу из Брлетове перспективе. Притом важи:

Опис излаза

У првом и једином реду стандардног излаза исписати стринг \(B\), који представља реконструисану реченицу. Притом мора да важи:

Уколико има више решења, исписати било које. Уколико такво \(B\) не постоји (тј. реконструкција није могућа) Брле сања и потребно је исписати стринг SAN (великим словима).

Пример 1

Улаз

29
abc????ghijklm_nopqrst???xyz?

Излаз

abcdfe_ghijklm_nopqrstu_vxyzw

Пример 2

Улаз

28
abcdefghijklmnopqrstuvwxy???

Излаз

SAN

Објашњење примера

У првом примеру можемо претпоставити да прва серија палминих листова прекрива карактере \(dfe\_\), друга \(u\_v\), а трећа \(w\). Овако добијамо савршен панграм који испуњава све услове.

У другом примеру је немогуће заменити три палмина листа карактерима тако да се добије савршен панграм који испуњава све услове, па је у питању сан.

Ограничења

Тест примери су подељени у пет дисјунктних група: