Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Деда Видо, пољопривредник из села у околини Новог Пазара, већ дужи низ година одржава своје имање. Имање се може представити као матрица димензија \(N \times M\), где једно поље у матрици означава \(1\) метар квадратни имања. Видово земљиште је мало мочварно, тако да свако поље у матрици може садржати земљу или воду. Сви повезани делови воде праве једно језеро на имању. Два поља су повезана ако деле једну страницу у матрици. Приметимо да деда Видово имање тренутно може садржати више одвојених језера.

Данас у госте долази његов унук Лале који много воли да пеца. Лале је прилично несташан и никада се не задржава дуго на једном језеру. Када обиђе сва језера он се поново враћа у град и оставља свог деду усамљеног.

Деда Видо силно жели да задржи унука што дуже на селу, тако да је набавио довољно материјала да највише \(К\) метара квадратних (\(К\) поља матрице) промени из воде у земљу. На овај начин он би преградио нека од постојећих језера и од једног језера добио више њих.

Ваш је задатак да помогнете деда Виду да распореди материјал тако да максимизује број добијених језера.

Напомена

Ово је задатак са познатим улазом (output-only задатак). Вама су дати улазни фајлови (01.in, 02.in, 03.in, 04.in, 05.in), док ви треба да пошаљете само одговарајуће излазне фајлове за њих (01.out, 02.out, 03.out, 04.out, 05.out).

Опис улаза

У првом реду улазних фајлова налазе се три прородна броја \(N\), \(M\) и \(K\), дужина имања, ширина имања, број метара квадратних које можемо променити из воде у земљу. У сваком од наредних \(N\) редова налази се по \(M\) карактера. Сваки карактер у матрици може представљати земљу или воду. Ако је карактер у пресеку \(i\)-те врсте и \(j\)-те колоне ‘x’ (без наводника) онда се на том пољу налази земља, у супортном, карактер у пресеку \(i\)-те врсте и \(j\)-те колоне је ‘.’ (без наводника) и означава воду.

Опис излаза

Сваки ваш излазни фајл треба да садржи матрицу димензија \(N \times M\). Свако поље у матрици може бити ‘x’ (земља), ‘.’ (вода), ‘o’ (поље на коме се налазила вода и сада је промењено у земљиште).

Пример 1

Улаз

4 8 3
.x...x..
.x.x.x..
.x...xxx
.xxxxx..

Излаз

.x...x..
.xoxox..
ox...xxx
.xxxxx..

Објашњење примера

Имање је димензија \(4 \times 8\). Можемо променити највише \(3\) поља на којима се налази вода у поља на којима се налази земља. У почетном тренутку на имању се налази \(4\) језера. Променили смо поља са координатама \((3, 1), (2, 3), (2, 5)\). Након наведеног преграђивања на имању се налази \(6\) језера.

Напомена 1

Бодовање

Дато вам је пет улазних фајлова.

Ваша решења се бодују у односу на решење комисије. Решење комисије ће носити \(100\) поена. За сваки проценат за који ваше решење буде горе од комисијског губите \(10\) поена све до \(0\) поена (то значи да решења која буду гора од комисијског за више од \(10\)% носе \(0\) поена). Ако ваше решење за одређен унос буде боље од комисијског добићете \(100\) поена.

Резултати комисије редом по фајловима, у односу на које се рачуна скор, су: