Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Низ који настане када се из неког низа обришу неки елементи се зове нз. За дати низ \(A\) и број \(K\) наћи лексикографско најмањи нз који се добија брисањем тачно \(K\) елемената низа \(A\).

Опис улаза

У првој линији налазе се два цела броја. Први број, \(N\), представља дужину низа \(A\), а други број је број \(K\). У наредној линији се налази \(N\) целих бројева који представљају елементe низа \(A\).

Опис излаза

Исписати \(N-K\) целих бројева који представљају тражени нз.

Пример 1

Улаз

4 1
4 8 6 3 

Излаз

4 6 3 

Објашњење примера

Брисањем једног елемента могу се добити нзови 8 6 3​, 4 6 3, 4 8 3 и 4 8 6. Нз 4 6 3 је лексикографски мањи од свих осталих.

Пример 2

Улаз

8 3
6 0 3 1 4 2 1 7 

Излаз

0 1 2 1 7 

Ограничења

Постоји пет подзадатка:

Напомена

Кажемо да је низ \(P\) лексикографски мањи од низа \(Q\) исте дужине ако важи да је \(P_i < Q_i\) за најмање \(i\) за које је \(P_i \neq Q_i\).