Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Милоранка, нова млада нада Шљивограда, тек што је научила да учитава низове, а већ је добила задатак од свог професора Растислава. Задатак гласи:

Дата су три броја \(N​\), \(K​\) и \(X​\). Пронаћи један низ \(A​\) који има \(N​\) чланова, сви чланови су природни бројеви мањи од \(10^6​\) и у којем постоји \(\textbf{тачно}​\) \(K​\) парова индекса (\(i, j​\)) са својством:

Пошто је Растислав пољопривредник и бави се програмирањем једино када није сезона шљива, могуће да је погрешио и дао таква три броја да не постоји ниједан низ \(A\) који испуњава тражене услове. У том случају исписати \(-1\). Помозите Милоранки да реши професоров задатак.

Опис улаза

У првој и јединој линији стандардног улаза налазе се три цела броја \(N​\), \(K​\) и \(X​\), описана у тексту задатка.

Опис излаза

У јединој линији стандардног излаза исписати \(N\) природних бројева, чланове низа \(A\) који испуњава тражена својства. У случају да такав низ не постоји исписати \(-1\).

Пример 1

Улаз

3 2 5

Излаз

1 8 2

Објашњење примера

Низ \(A={1, 8, 2}\), има \(N=3\) члана, и \(K=2\) пара индекса, (\(1, 2\)) и (\(2, 3\)), испуњавају својство из задатка:

Ограничења

Постоје три подзадатка: