Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Перица има низ од \(N\) позитивних бројева и покушао је да га у потпуности подели на два низа узастопних бројева, тако да та два низа имају исту суму бројева.

Како то није успео да уради, мало се изнервирао и одлучио да уништи један део низа (неки узастопни подниз унутар низа). Након уништавања подниза, низ се поново спаја. Такође, Перица не сме да уништи цео низ. Да ли можете да му помогнете да након уништења неког подниза оствари своју првобитну замисао, тако што ћете да испишете индексе почетка и краја тог подниза или -1 ако нема решења за Перицу.

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза налази се број \(N\), дужина низа. У другој линији налази се \(N\) позитивних бројева, који представљају елементе низа. Гарантује се да дати низ није могуће поделити на два низа узастопних бројева који имају исту суму.

Опис излаза

У јединој линији исписати два броја - индекс почетка и краја подниза који уништавамо. Индекси почињу од 1. Уколико такав подниз не постоји, исписати -1. Уколико постоји више таквих поднизова, исписати било који.

Пример 1

Улаз

7
7 5 9 1 3 9 6

Излаз

3 4

Пример 2

Улаз

3
1 10 100

Излаз

-1

Објашњење примера

Ако у првом примеру уништимо подниз од 3. до 4. елемента, остаје нам 7 5 3 9 6, што можемо поделити на [7,5,3] и [9,6]. Који год подниз да уништимо у другом примеру, није могуће поделити низ на два дела са истом сумом.

Ограничења

\(1 \leq A_i \leq 10^9\)
\(1 \leq N \leq 8000\)
Тест примери су подељени у 4 дисјунктне групе:
У тест примерима вредним 15 поена: \(N \leq 80\)
У тест примерима вредним 25 поена: \(N \leq 400\)
У тест примерима вредним 25 поена: \(N \leq 2000\)
У тест примерима вредним 35 поена: \(N \leq 8000\)