Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Јаца је паметна маца и за вас има веома једноставан задатак. Она ће вам дати природне бројеве \(N\) и \(Q\), након чега ви треба да направите низ \(a = [1,2,\ldots,N]\) (низ се индексира од \(1\)) и да извршите \(Q\) њених наредби. Свака наредба има један од следећа два облика:

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза налазе се природни бројеви \(N\) - величина низа и \(Q\) - број упита. Наредних \(Q\) линија могу бити облика \(1\) \(u\) \(v\) \(l\) или \(2\) \(x\). У првом случају важи \(u,v \geq 1\) и \(u+l-1,v+l-1\leq N\), а у другом \(1 \leq x \leq N\).

Опис излаза

За сваки упит типа \(2\) у посебан ред стандардног излаза исписати тражени број.

Пример 1

Улаз

6 4
1 1 5 1
2 1
1 3 1 4
2 6

Излаз

5
2

Објашњење примера

Након прве измене низ ће изгледати овако: \([5,2,3,4,5,6]\), у другом упиту Јаца нам тражи да јој кажемо \(a_1\), што износи \(5\). Након друге измене (трећи упит) низ ће изгледати овако: \([5,2,5,2,5,2]\). У четвртом упиту Јаца нас пита за \(a_6\), што износи \(2\).

Ограничења

Тест примери су подељени у 4 дисјунктне групе: