Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Кинески ресторан има у понуди само пилећа крилца. Права вредност једног пилећег крилца је \(X\) Јуана, али да се гости ресторана не би оптерећивали математиком, власници су направили јеловник у коме је за различите количине крилаца написана њихова цена заокружена на најближи цео број. Прецизније, свака ставка у јеловнику је облика “\(K\) крилаца кошта \(round(K\cdot X)\) Јуана”, где је \(K\) природан број, a \(round\) је функција која дати реалан број заокружује на најближи цео број. Ваш задатак је да утврдите колика је најмања могућа права вредност једног пилећег крилца, тј. минимално \(X\) за које важе све ставке у јеловнику.

Опис улаза

У првој линији улаза налази се број \(N\), укупан број ставки у јеловнику. У свакој од наредних \(N\) линија је наведена по једна ставка из јеловника, представљена са два природна броја, \(K\) i \(C\), што значи да је за \(K\) пилећих крилаца потребно платити \(C\) Јуана. Редослед навођења ставки може бити произвољан.

Опис излаза

У једину линију стандардног излаза исписати један реалан број, најмању могућу праву вредност једног пилећег крилца.

Пример 1

Улаз

1
5 5

Излаз

0.9

Пример 2

Улаз

3
5 7
4 6
2 3 

Излаз

1.375

Објашњење примера

Ако би у првом примеру једно крилце вредело тачно 0.9 Јуана, пет крилаца би вредела 4.5 Јуана, што је кад се заокружи на најближи цео број једнако 5 Јуана. Ако би вредност једног крилца била мања од 0.9 Јуана, тада би вредност пет крилаца била строго мања од 4.5 Јуана, а то заокружено на најближи цео број не може бити веће од 4. Зато је тражена минимална вредност једнака 0.9.

Ограничења

У свим тест примерима тачан резултат ће бити позитиван број. Гарантује се да ће улазни подаци бити такви да решење постоји.

Напоменe