Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Мали Алекса је за рођендан од своје маме добио низ од \(N\) целих бројева. Такође, од тате је добио \(C\) токена за активацију чаробне моћи. Алекса може искористити чаробну моћ тако да повећа тачно један број у низу за 1, и то га кошта 1 токен. Он може користити моћ произвољно много пута на сваком елементу низа, али свеукупно не може искористити моћ више од \(C\) пута.

Нека је лепота низа дефинисана као сума \(K\)-тих степена свих бројева у низу.

Алекса зна да ће га другари из одељења ценити онолико колико је леп низ који он има. Помозите Алекси да максимизује лепоту његовог низа, као и да израчуна најмањи број чаробних моћи које мора да искористи како би достигао ту вредност лепоте низа.

Напомена: у овом задатку, подразумевати да је \(0^0 = 0\).

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза дати су цели бројеви \(N\), \(C\), и \(K\), редом. У следећој линији је дато \(N\) целих бројева, раздвојених размаком, који представљају елементе низа.

Опис излаза

У првој линији стандардног излаза треба исписати два цела броја, где први представља максималну достижну вредност лепоте низа, а други минималан број моћи које се морају искористити како би се достигла та вредност.

Пример 1

Улаз

3 1 2
-5 3 -4

Излаз

57 1

Пример 2

Улаз

3 0 0
0 0 0

Излаз

0 0

Објашњење примера

У првом тест примеру, оптимално је да повећамо број 3 на 4, Решење је \(25 + 16 + 16 = 57\).

У другом тест примеру, \(C = 0\), те не можемо мењати ниједан елемент низа. Решење је \(0 + 0 + 0 = 0\). (видети напомену)

Ограничења

У свим подзадацима:

Тест примери су подељени у 3 дисјунктне групе:

Напомена

У овом задатку, подразумевати да је \(0^0 = 0\). Остали степени се понашају уобичајено.