Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Као и обично, овај задатак се односи на једну чудну ситуацију – потребно је испланирати испоруке за свемирског поштара у 2318. години. У пошти, која се налази на планети са координатама \((0,0)\), се налази \(N\) пакета које треба доставити на различите планете, чије су координате дате (свемир је дводимензионалан, координате \(i\)-те планете су \((X_i,Y_i)\)).

Свемирски поштар се мора придржавати следећих правила:

Ваш задатак је да пронађете пут који поштује ова три правила, такав да му је укупна дужина минимална.

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза налази се један природан број \(N\) - број планета на које треба однети пакете. У наредних \(N\) линија се налазе по два броја \(X_i\) и \(Y_i\) - координате \(i\)-те планете.

Опис излаза

У јединој линији исписати један реалан број - укупну дужину најкраћег пута који поштује сва правила. Решење ће бити прихваћено ако се разликује од тачног за највише \(10^{-6}\) (као релативна или апсолутна грешка).

Пример 1

Улаз

4
-1 1
-1 4
1 1
1 4

Излаз

17.07463838

Објашњење примера

Најкраћи пут који задовољава сва три правила је следећи: \((0,0) \rightarrow (-1,1) \rightarrow (-1,4) \rightarrow (0,0) \rightarrow (1, 4) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (0,0)\). Кад не би било трећег правила, поштар би могао да прво достави пакете првој и трећој, а затим другој и четвртој планети, али та путања није дозвољена јер се путеви од поште до друге планете и од прве до треће секу.

Ограничења

Тест примери су подељени у пет дисјунктних група: