Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Озлоглашени господар свих глодара, Ћрле, намерава да покори цео свет. Међутим, добар део Перине фарме ће да послужи за сада.

Перину фарму можемо представити као матрицу \(M\) dimenzije \(N \times N\) где поље \(M_{ij}\) садржи један број – сорту јабуке коју Пера узгаја на том пољу. Познато је да Пера обележава сорте неким бројевима измеђи \(1\) i \(K\).

Чудни су путеви пацовски, те Ћрлетова регуларна војска може да покори једино погодне територије. Кажемо да је територија погодна ако је правоугаоног облика, садржи само једну сорту јабуке и та сорта се налази само у оквиру те територије.

Унајмљивање елитних штакора кошта превише, те Ћрлета занима колико погодних територија има Перина фарма (ни он сам не зна зашто). Пошто је Ћрле превише заузет једењем сира, замолио вас је да то одредите уместо њега.

Опис улаза

У првом реду стандардног улаза налазе се два природна броја \(N\) i \(K\) - димензија Перине фарме, и број сорти јабука које Пера познаје. У \((i+1)\)-вој линији (\(1 \leq i \leq N\)) стандардног улаза налази се \(N\) бројева одвојених размацима који представљају \(i\)-ту врсту Перине фарме (\(j\)-ти број представља \(M_{ij}\)).

Опис излаза

У првом реду стандардног излаза исписати један број - број погодних територија које Перина фарма садржи.

Пример 1

Улаз

5 10
3 2 2 1 4
3 2 2 7 4
8 2 2 1 3
8 8 9 9 9
8 8 1 5 1

Излаз

5

Објашњење примера

Погодне територије су оне територије које садрже бројеве 2, 4, 5, 7 и 9.

Ограничења

У свим тест примерима важи:

Test primeri су подељени у пет дисјунктних група: