Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Ове године, Комисија је одлучила да свим такмичарима поклони нешто лепо, тако да сте на поклон добили три броја \(A\), \(B\) и \(C\). Изненађени овим пре свега корисним поклоном, одлучили сте да вам је и један број довољан, тако да ћете ова три броја спојити у један надовезивањем (на пример, ако сте добили бројеве \(50\), \(2\) и \(7\), можете их спојити у \(7502\)).

Наравно, постоји више начина да спојите три броја, и одлучили сте да одаберете онај који ће вам дати највећи број. Ваш задатак је да напишете програм који ће, за дата три броја, пронаћи највећи број који је могуће добити њиховим надовезивањем.

Опис улаза

У првом и једином реду стандардног улаза налазе се три цела броја \(A\), \(B\) и \(C\): бројеви које сте добили на поклон.

Опис излаза

У јединој линији исписати највећи број који је могуће добити надовезивањем дата три броја.

Пример 1

Улаз

15 9 12

Излаз

91512

Пример 2

Улаз

10 102 10

Излаз

1021010

Објашњење примера

Бројеви које можемо добити спајањем \(15\), \(9\) и \(12\) у првом примеру су: \(15|9|12\), \(15|12|9\), \(9|15|12\), \(9|12|15\), \(12|15|9\) и \(12|9|15\). Највећи од ових бројева је \(91512\).

У другом примеру можемо добити \(10|10|102\), \(10|102|10\) и \(102|10|10\), тако да је решење \(1021010\).

Ограничења

Тест примери су подељени у четири дисјунктне групе: