Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Дато вам је \(M\) предмета. Предмет \(i\) има вредност \(V_{i}\) и тежину \(T_{i}\). Имате и \(N\) кутија. Кутија \(j\) има носивост \(C_{j}\) и у сваку кутију можемо да спакујемо највише један предмет. Предмет \(i\) може да стане у кутију \(j\) уколико је \(T_{i} < C_{j}\). Интересује вас колика је највећа могућа сума вредности предмета које можете спаковати у кутије.

Опис улаза

У првој линији налазе се вредности \(M\), број предмета и \(N\), број кутија. У другој линији налази се \(M\) природних бројева, који представљају тежине предмета. У трећој линији налази се \(M\) природних бројева, који представљају вредности предмета. У четвртој линији налази се \(N\) природних бројева, који представљају носивости кутија.

Опис излаза

Исписати највећу могућу суму вредности предмета који се могу спаковати у кутије.

Пример 1

Улаз

2 1
8 100
12 100
15

Излаз

12

Пример 2

Улаз

4 3
1 8 4 9
1000000000 25 1000000000 1000000000
10 2 5

Излаз

3000000000

Објашњење примера

У првом примеру у једину кутију, која има носивост \(15\), можемо да спакујемо само први предмет, који има тежину \(8\) и вредност \(12\). У другом примеру имамо три кутије. У прву, која има носивост \(10\) стављамо четврти предмет, који има тежину \(9\) и вредност \(1000000000\), у другу кутију, која има носивост \(2\) стављамо први предмет, који има тежину \(1\) и вредност \(1000000000\), а у трећу кутију, која има носивост \(5\) стављамо трећи предмет, који има тежину \(4\) и вредност \(1000000000\). Укупна вредност је \(1000000000+1000000000+1000000000=3000000000\)

Ограничења

Тест примери су подељени у пет дисјунктних група:

Напомена

Приметите да резултат може да прекорачи 32-битни тип података.