Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Анастасија је купила нов фотоапарат и жели да постане фотограф. Како би започела своју фотографску каријеру одлучила је да првог дана фотографише своје другаре, бесплатно.

Она има укупно \(N\) другара које ће фотографисати тог дана и они су нумерисани бројевима од \(1\) до \(N\). Свако од њених другара јој је рекао време у том дану када би он желео да га Анастасија фотографише. Дан има \(10^9\) тренутака који су означени целим бројевима од \(1\) до \(10^9\). Она у једном тренутку може фотографисати више људи, ако су сви они изразили жељу да се фотографишу у истом тренутку.

Анастасија жели да побољша овај распоред. Пошто нема много времена она бира само једног другара и брише његов термин за фотографисање. Она затим бира нови термин за њега истог дана у интервалу од \(1\) до \(10^9\), такав да највећа пауза између два узастопна фотографисања буде што мања. Притом, дозвољено је да упише исти термин као онај који је претходно био уписан.

Помозите Анастасији и уместо ње одаберите ком другару ће да промени термин и које је време новог фотографисања, како она не би губила време и припремила се што боље за напоран први радни дан.

Ако има више решења исписати било које.

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза се налази један цео број, \(N\), који представља број Анастасијиних другара који ће се фотографисати. У наредној линији се налази низ \(T\) од \(N\) целих броејева, где \(T_i\) представља време за фотографисање \(i\)-тог другара. Низ \(T\) је дат у неопадајућем поретку.

Опис излаза

У јединој линији стандардног излаза се налазе два цела броја \(X\) и \(Y\) где \(X\) представља индекс другара који мења термин, а \(Y\) ново време за његово фотографисање.

Пример 1

Улаз

3
2 6 7

Излаз

1 5

Пример 2

Улаз

3
2 4 4

Излаз

1 4

Пример 3

Улаз

3
28 28 28

Излаз

2 28

Објашњење примера

У првом примеру је најбоље првог другара преместити у тренутак 5 и тада је минимална пауза 1. Могуће је и преместити га у тренутак 6 или 7, али опет је минимална пауза 1.

У другом примеру је најбоље првог другара преместити у тренутак 4 и тако неће бити паузе између термина за фотографисање.

У трећем примеру нема паузе између фотографисања и најбоље је све оставити како је било.

Ограничења

У свим тест примерима важи:

Тест примери су подељени у 4 дисјунктне групе: