Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Мали Ђоле је синоћ сањао два броја: \(S\) и \(K\). Изненада се пробудио, и одмах записао две дефиниције које су му пале на памет:

Да би се Ђоле поново успавао, он жели да преброји колико има Клепих парова, које чине нека два Слепа броја из интервала \([A,B]\). Брзо је схватио да оваквих парова може имати много, па вас је замолио за помоћ да му брзо кажете како би одморан стигао на такмичење из енигматике.

Опис улаза

Прва линија стандардног улаза садржи четири природна броја број \(A, B, S\) и \(K\) одвојена размаком.

Опис излаза

У прву и једину линију стандардног излаза исписати укупан број Клепих парова које чине нека два Слепа броја из интервала \([A,B]\).

Пример 1

Улаз

1 100 3 9

Излаз

10

Пример 2

Улаз

80 120 15 6

Излаз

2

Објашњење примера

У првом примеру Слепи бројеви из датог интервала су: \(3,12,21\) и \(30\) (сви бројеви од \(1\) до \(100\) чија је сума цифара \(3\)). Парови Слепих бројева чији је производ дељив са \(9\) чине Клепе бројеве, и у овом случају имамо \(10\) таквих парова: \((3,3), (3,12), (3,21), (3,30), (12,12), (12,21), (12,30), (21,21), (21,30), (30,30).\)

У другом примеру имамо два Слепа броја: \(87\) и \(96\), и два Клепа пара: \((87,96), (96,96)\).

Ограничења

У свим тест примерима важи: \(1 \leq S \leq 100\), и \(B \geq A \geq 1\), и \(K \geq 1\).

Тест примери су подељени у \(4\) дисјунктне групе: