Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Наш омиљени чаробњак је познат по томе што воли да се хвали како има не један, већ два аутомобила. Како никог од његових пријатеља не жели да 58. пут слуша о њима, чаробњак је одлучио да их искомбинује у један.

Оба аутомобила можемо представити као матрице \(A\) и \(B\) ненегативних целих бројева димензија \(N \times N\). Комбиновањем два аутомобила настаје нови аутомобил чија се вредност рачуна као сума производа елемената почетних матрица, тј. вредност аутомобила је \(\sum_{i=1}^N\sum_{j=1}^NA_{ij}B_{ij}\). Чаробњаков циљ је да направи ауто што веће вредности.

Чаробњак може да замени било која два реда или било које две колоне другог аутомобила. Доброћудни чаробњак жели да и ви учествујете у чарима комбиновања аутомобила. Ваш задатак је да му дате низ трансформација матрице \(B\). Чаробњак ће учинити да ваш број поена на овом задатку буде пропорционалан вредности аутомобила који се добија комбиновањем почетна два.

Напомена

Ово је задатак са познатим улазом (output-only задатак). Вама су дати улазни фајлови (1.in, 2.in, 3.in, 4.in), док ви треба да пошаљете само одговарајуће излазне фајлове за њих (1.out, 2.out, 3.out, 4.out).

Опис улаза

У првом реду улазних фајлова налазе се три природна броја \(N\), \(P\) и \(Q\) - димензија аутомобила, као и параметри за бодовање. У наредних \(N\) редова се налази по \(N\) бројева који представљају аутомобил \(A\). У преосталих \(N\) редова се налази по \(N\) бројева који представљају аутомобил \(B\).

Опис излаза

На почетку ваших излазних фајлова треба да се налази природан број \(M\), број трансформација. Након тога потребно је исписати \(М\) линија тако да \((i+1)\)-ва садржи тип трансформације - један карактер \(Т_i\) (R ако је жељена трансформација замена редова, или C иначе), као и два броја \(X_i, Y_i\), (\(1 \leq X_i, Y_i \leq N\)) који представљају индексе колона и врста које желите да замените.

Пример 1

Улаз

2 0 1
0 0
1 0
1 0
0 0

Излаз

1
R 1 2

Објашњење примера

Након замене првог и другог реда, добијена је следећа матрица: ~~~ 0 0 1 0 ~~~

Бодовање

Ваше решење за неки од улаза ће се сматрати неважећим уколико је испуњен бар један од следећих услова:

У супротном, нека је \(k\) вредност коју постиже ваше решење. - Уколико важи \(k \geq Q\), освајате 25 поена за тај улаз; - Уколико важи \(k \leq P\), освајате 0 поена за тај улаз; - Иначе, освајате \(\lfloor 25\frac{k - P}{Q - P}\rfloor\) поена за тај улаз.