Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Спремајући се за пут у Египат, Милош је читао о новчаном систему у древном Египту. Открио је да су постојале само новчанице у вредности \(d \cdot 10^k\) за за свако \(d\) из скупа \(\{ 1,2,5 \}\), и сваки ненегативан цео број \(k\), тј. новчанице у вредности \(\{1,2,5,10,20,50,100,200,500,\ldots\}\). Размишљајући о овоме, Милош се запитао колико је најмање новчаница потребно да се исплати нека сума \(V\)?

Опис улаза

У првом реду налази се ненегативан цео број \(V\), сума коју је потребно исплатити.

Опис излаза

Исписати најмањи број новчаница, потребних да се исплати дата сума.

Пример 1

Улаз

42

Излаз

3

Пример 2

Улаз

121412181214

Излаз

16

Објашњење примера 1

У датом примеру, суму можемо исплатити користећи \(2\) новчанице вредности \(20\) и једне новчанице вредности \(2\).

Ограничења

Тест примери су подељени у четири дисјунктне групе: