Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Милош, наш омиљени херој, који је од прошлог сусрета помислио да је добра идеја да се пресели у дводимензионални универзум, је одлучио да крене да игра Пикадо. Пикадо је игра у којој играч баца из руке стрелице ка мети која је подељена на више поља. Међутим, у дводимензионалном универзуму мета не изгледа као круг, већ је представљена као дуж.

Милошева мета се састоји од централног поља, \(N\) поља која се налазе лево од центра, и \(N\) поља која се налазе десно од центра. Централно поље је обележено бројем \(0\), поља лево од центра су обележена бројевима \(-N, \ldots, -3, -2, -1\), док су поља десно од центра обележена бројевима \(1,2,3,\dots,N\).

Милош ће да баци тачно \(N\) стрелица у мету, и за сваку ће да забележи у које поље је ударила. Може се рачунати на то да је Милош довољно прецизан да погоди мету током сваког бацања.

Свако поље на табли се све више троши што више стрелица удари у њега. Милош сматра да неко поље треба да се замени ако га је погодило барем \(K\) стрелица. Како је он лош у математици, замолио вас је да му кажете ознаке свих поља која треба да замени.

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза, налазе се природни бројеви \(N\) и \(K\).

У другом реду, налази се \(N\) целих бројева \(A_1, A_2, \dots,A_N\), где \(A_i\) представља ознаку поља које је Милош погодио током \(i\)-тог бацања.

Опис излаза

У први ред стандардног излаза, исписати број поља која треба заменити. У другом реду исписати ознаке свих таквих поља. Ознаке се могу исписати у било ком редоследу.

Пример 1

Улаз

6 2
1 2 -6 2 4 4

Излаз

2
2 4

Пример 2

Улаз

6 2
1 -1 0 -1 -1 0

Излаз

2
-1 0

Ограничења

Тест примери су подељени у 3 дисјунктне групе: - У тест примерима вредним \(25\) поена: \(N \leq 1000\). - У тест примерима вредним \(25\) поена: \(A_i \in \{-1, 0, 1\}\). - У тест примерима вредним \(50\) поена: нема додатних ограничења.