Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Мика је одлучио да мало преуреди књиге на својој (веома великој) полици, али да се не би превише уморио, планира да замени места тачно две књиге. Свака књига је обележена једном цифром, и Мика дефинише лепоту распореда књига као број који се добија када се ове цифре прочитају редом. Помозите Мики да одабере две књиге које ће заменити, тако да лепота распореда након тога буде што већа.

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза налази се један број, \(N\): број књига на полици. У другом реду налази се \(N\) бројева, \(A_1, A_2, \dots, A_N\), где \(A_i\) представља цифру написану на \(i\)-тој књизи.

Опис излаза

У прву и једину линију стандардног излаза исписати \(N\) размаком раздвојених бројева: цифре написане на књигама на полици, након што су две књиге замениле места тако да се добије распоред највеће могуће лепоте.

Пример 1

Улаз

3
8 2 5

Излаз

8 5 2

Пример 2

Улаз

2
6 3

Излаз

3 6

Ограничења

Тест примери су подељени у пет дисјунктних група: