Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Као одмор од квалификација, одлучили сте да узмете таблу са \(N\) редова (нумерисаних од 1 до \(N\)) и \(M\) колона (нумерисаних од 1 до \(M\)) , и да је обојите у разне боје. Нека поља на табли су већ била црна, па сте одлучили да обојите остала поља тако да важи следеће:

Ваш задатак је да одредите колико ће вам различитих боја (не рачунајући црну) бити потребно да обојите таблу.

Опис улаза

У првој линији стандардног улаза налазе се три броја \(N\), \(M\) и \(K\), где су \(N\) и \(M\) редом број редова и колона табле, а \(K\) је број црних поља.

У наредних \(K\) редова налазе се по два броја \(A_i\) и \(B_i\), који представљају ред и колону \(i\)-тог црног поља.

Опис излаза

У прву и једину линију стандардног излаза исписати један број: број боја потребних да би се табла обојила у складу са датим условима.

Пример 1

Улаз

4 4 5
1 1
2 2
3 3
4 4
1 3

Излаз

3

Пример 2

Улаз

2 4 2
2 2
2 4

Излаз

1

Објашњење примера

Један пример бојења табле дате у првом примеру се може видети на следећој слици.

У другом примеру, једини начин да се задовоље сви услови је да се сва поља која нису црна обоје истом бојом.

Ограничења

Тест примери су подељени у 4 дисјунктне групе: