Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Анте, рођени брат Милоша (из првог задатка), доселио се заједно са својим братом у нови комшилук. За разлику од Милоша који је одлучио да посети комшије, Анте мисли да је добар однос са комшиницама много значајнији за његово будуће постојање. Он је одредио три омиљене комшинице (Лану и још две), и решио да њима поклони свеже лубенице. Анте укупно има \(N\) лубеница, Лани ће поклонити \(\lceil \frac{N}{p} \rceil\) лубеница, другој комшиници \(\lceil \frac{N}{q} \rceil\) и трећој \(\lceil \frac{N}{r} \rceil\). Израз \(\lceil x \rceil\) представља број \(x\) заокружен на горе (нпр. $ = 5 $, \(\lceil 7 \rceil = 7\)).

Приметимо да подела коју је Анте навео није могућа за све комбинације бројева \(N, p, q, r\) (може се десити да он треба да поклони више лубеница комшиницама него што их стварно има). Њега занима да за фиксне бројеве \(p, q, r\) одреди колико има природних бројева \(N\) из неког интервала \([L, R]\) за које је могућа подела \(N\) лубеница (тј. за колико природних бројева \(N\) из интервала \([L, R]\) важи неједанкост \(\lceil \frac{N}{p} \rceil + \lceil \frac{N}{q} \rceil + \lceil \frac{N}{r} \rceil \leq N\)).

Опис улаза

Прва и једина линија улаза садржи редом пет бројева \(p, q, r, L, R\).

Опис излаза

У јединој линији излаза исписати за колико различитих бројева лубеница из интервала \([L, R]\) је подела лубеница могућа.

Пример 1

Улаз

2 3 7 9 14

Излаз

2

Пример 2

Улаз

3 4 5 1 1000000000000000000

Излаз

999999999999999998

Објашњење примера 1

У првом примеру валидна подела постоји ако имамо \(12\) или \(14\) лубеница.

Ограничења

Тест примери су подељени у 3 дисјунктне групе.