Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Милош се недавно преселио у једнодимензионални простор. Његова кућа се налази на \(x\) метара од координатног почетка. Он такође зна да има \(n\) комшија и зна координате њихових кућа.

Као и сваки пристојан становник једнодимензионалног простора, Милош би желео да се упозна са свим својим комшијама. Он зна да му је за пешачење једног метра потребна једна секунда.

Помозите Милошу и реците му колико му је најмање секунди потребно да обиђе све своје комшије.

Опис улаза

У првом реду налазе се два цела броја \(n\) и \(x\), број комшија и позиција Милошеве куће. Други ред садржи \(n\) целих бројева, \(a_1, a_2, \dots, a_n\), где је \(a_i\) позиција \(i\)-тог Милошевог комшије.

Опис излаза

Исписати један цео број који представља минимално време потребно Милошу да обиђе све своје комшије.

Пример 1

Улаз

2 1
4 7

Излаз

6

Пример 2

Улаз

3 4
3 7 9

Излаз

7

Објашњење примера

У првом примеру, Милош треба да се креће на десно све до куће са координатом \(7\).

У другом примеру, Милош прво обилази левог комшију на позицији \(3\), а након тога се креће на десно до комшије са координатом \(9\).

Ограничења

Тест примери су подељени у 4 дисјунктне групе: - У тест примерима вредним 30 поена: \(n \le 10\). - У тест примерима вредним 15 поена: све комшије се налазе десно од Милоша. - У тест примерима вредним 15 поена: све комшије се налазе лево од Милоша. - У тест примерима вредним 40 поена: нема додатних ограничења.