Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Чаробњак Кики, након боравка у Санкт Петербургу, се упутио на прелепо путовање возом Транссибирском железницом кроз Русију. На његово запрепашћење, у истом купеу са њим је седела и позната музичарка Данијела Бајага. Док су пролазили поред планине Урал, Данијела је баш у том тренутку певала њену познату песму ”Руски воз”, и тако је изузетно високим тоновима успела да пробуди Јетија из зимског сна, који је одмах, видно изнервиран, појурио ка возу. Ту је био ред на Кикија да покаже свој чаробњачки таленат и спаси воз и путнике од бесног Јетија.

Кики је брзо реаговао, прво је Јетију очитао енергију и увидео да је она тачно \(Е\), а затим је, да би га што пре опет успавао, створио \(N\) малих чаробњака. Сваком је од њих је на почетку креирања одредио и њихову почетну снагу обичне чаролије \(S_i\), као и јачину специјалне магије \(M_i\). Мали чаробњак у једној секунди може бацити или обичну чаролију на Јетија или његову специјалну магију.

Уколико баци обичну чаролију, Јетију скида онолико енергије колико је његова тренутна снага чаролије, али се након бацања чаролије њена снага смањује за дупло, и то увек на мањи цео број (Нпр. ако је почетна снага чаролије неког малог чаробњака 14, у првом бацању чаролије он може Јетију скинути 14 енергије, други пут када баца чаролију може му скинути 7, трећи пут 3, четврти пут 1, а наон чега би му се снага смањила на 0 и не би могао више овом чаролијом да скине енергију Јетију).

Уколико баци специјалну магију, Јетију ће скинути онолико енергије колика је његова јачина специјалне магије, али он ће се тиме превише уморити, и неће моћи више да баца чини на Јетија (ни обичну чаролију, као ни специјалну магију).

Када се Јетију енергија смањи на 0 или мање, он ће се поново успавати и воз ће бити спашен. Ипак, Кики није успео да увиди једну ствар, а то је да на Јетија може да делује само једно бацање чини у једној секунди (односно, у свакој секунди, само један мали чаробњак може бацити чаролију или магију на њега), те више чаробњака ништа не значи уколико не направе добар план којим редоследом ће бацати чини.

Мали чаробњаци чекају да им Кики пренесе план, а Кики вас је замолио да му помогнете у планирању, и одредите минимално време у секундама за које мали чаробњаци могу да успавају Јетија (снаге магија и чаролија ће увек бити такве да је то могуће).

Опис улаза

Прва линија стандардног улаза садржи два природна броја \(N\), \(E\) одвојена размаком. Друга линија садржи \(N\) природних бројева одвојених размаком - низ \(S\). Трећа линија садржи \(N\) природних бројева одвојених размаком - низ \(М\).

Опис излаза

У прву и једину линију стандардног излаза исписати минимално време у секундама за које мали чаробњаци могу да успавају Јетија.

Пример 1

Улаз

4 53
10 3 7 12
4 5 15 8

Излаз

6

Пример 2

Улаз

2 35
10 2
10 10

Излаз

4

Објашњење примера

У првом примеру имамо 4 мала чаробњака и Јетија који има енергију 53. Један од начина на који мали чаробњаци могу успавати јетија за 6 секунди је:

Не постоји начин да мали чаробњаци успавају Јетија за мање од 6 секунди.

У другом примеру ће први чаробњак у прве две секунде бацати обичну чаролију, затим његову специјалну магију и тиме укупно скинути 25 енергије Јетију, а затим ће други чаробњак у четвртој скунди бацити специјалну магију и тиме скинути још 10 енергије и успавати Јетија.

Ограничења

У свим тест примерима важи:

Тест примери су подељени у 4 дисјунктне групе: