Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Рзањ је градић у Русији, који је познат по историји, култури, ниским температурама… и лутрији! Лутрија у Рзању се одржава извлачењем \(N\) природних бројева, мањих од \(10^{18}\). У овој лутрији бројеви се могу понављати, а важан је и њихов редослед.

Аљоха, јунак наше приче, коришћењем разних опскурних средстава успео је да дође до неких додатних информација о наредној добитној комбинацији. Нека су бројеви који ће бити извучени на лутрији \(L_{i}, 1 \leq i \leq N\). Аљоха је сазнао низ који се састоји од \(N-1\) броја, од којих \(i\)-ти број, \(A_{i}\), представља највећи број који дели и \(L_{i}\) и \(L_{i+1}\).

Сада Аљоха жели да попуни листић и за то му је потребна помоћ. Испишите једну комбинацију која испуњава услове, или \(-1\), уколико таква комбинација не постоји. Приметите да комбинација које испуњавају услове може бити више. У том случају, испишите било коју. Такође приметите да су валидне само оне комбинације у којима је сваки број мањи од \(10^{18}\).

Опис улаза

У првом реду налази се број \(N\), број бројева у лутрији. У наредном реду налази се \(N-1\) број, који представљају додатне информације до којих је дошао Аљоха.

Опис излаза

У једином реду исписати \(N\) бројева, мањих од \(10^{18}\), који представљају неку комбинацију, која може бити добитна, или \(-1\) уколико таква комбинација не постоји.

Пример 1

Улаз

4
3 4 10

Излаз

3 12 20 10

Пример 2

Улаз

4
3 4 6

Излаз

-1

Објашњење примера

Приметимо да је највећи број који дели \(3\) и \(12\) баш \(3\), највећи број који дели \(12\) и \(20\) је баш \(4\), а највећи број који дели \(10\) и \(20\) је баш \(10\). У другом примеру не постоји комбинација која испуњава услове.

Ограничења

Тест примери су подељени у пет дисјунктних група:

Напомена

Јован Цвијић је рођен у Лозници, годину дана пошто је изграђена пруга између Рзања и Москве.