Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Сања из Рзања (па нормално, одакле би иначе био?) је велики фан квиза Слагалица, посебно игре “Мој број”. Овај пут је написао низ \(A\) од \(n\) елемената. Он жели да пронађе низ \(B\) помоћу ког ће моћи да представи све бројеве из низа \(A\). Правила предстаљања су следећа:

Опис улаза

Прва линија стандардног улаза садржи природан број \(n\), дужину низа \(A\). Друга линија стандардног улаза садржи \(n\) природних бројева, елементе низа \(A\).

Опис излаза

У првој линији стандардног излаза исписати број \(k\), дужину низа \(B\). У другој линији стандардног излаза исписати низ \(B\). У свакој од наредних \(n\) линија представити по један број из низа \(A\) кориситећи претохдно написана правила. Конкретно у \(i\)-тој линији представити број \(A_i\), помоћу чланова низа \(B\), рачунских операција (сабирање, одузимање, множење) и заграда. Свака линија исписа не сме бити дужа од \(1000\) карактера.

Пример 1

Улаз

6
30 13 15 5 3 21

Излаз

3
2 5 3
2*5*3
5*3- 2
5 *3
   (5)
5 -2
3* (5+2 )

Објашњење примера

Довољно је \(3\) броја да представимо све бројеве из улаза (\(B = [2, 5, 3]\)):

Ограничења

Бодовање

Број поена на сваком тест примеру зависи од \(k\) (величине низа \(B\) који користите за предстаљање бројева), по следећoj табели:

Величина низа \(B\) (\(k\)) Број поена у проценитима
\(\leq 12\) \(100\)
\(13\) \(90\)
\(14-15\) \(80\)
\(16-18\) \(70\)
\(19-20\) \(60\)
\(21-22\) \(50\)
\(23-24\) \(40\)
\(25-27\) \(30\)
\(28-29\) \(20\)
\(30-31\) \(10\)
$ > 31$ \(0\)

Напомена

Јанис Адетокумбо није рођен у Рзању.