Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Бројорб је позитиван цео број који у свом бинарном запису има тачно онолико различитих потпалиндрома колико и цифара.

Потпалиндром је низ узастопних цифара у бинарном запису које се читају исто и од напред и од назад.

Нпр. \(155 = (10011011)\)2 је бројорб зато што има тачно 8 различитих потпалиндрома: ([1]0011011), ([1001]1011), (1[0]011011), (1[00]11011), (10[0110]11), (100[11]011), (100[11011]), (1001[101]1). Док рецимо \(203 = (11001011)\)2 није бројорб због тога што има 7 различитих потпалиндрома.

Потребно је да одговорите на питање колико има бројорба који су мањи од \(N\)?

Напомена

Ово је задатак са познатим улазом (output-only задатак). Вама су дати улазни фајлови (2.in, 3.in, … 16.in) као и опис у табели испод, док ви треба да пошаљете само одговарајуће излазне фајлове за њих (2.out, 3.out, … 16.out).

Ваш изворни код којим сте генерисали излазне фајлове и израчунали решења потребно је да пошаљете као решење првог примера (где пише ”учитај излаз број 01”)

Опис улаза

У првом и једином реду улазних фајлова налази се налази број \(N\).

Опис излаза

У првом и једином реду испишите колико има бројорба који су мањи од \(N\).

Пример 1

Улаз

212

Излаз

209

Објашњење примера

Једини бројеви мањи од 212 који нису бројорби су 203 и 211.

Бодовање

У табели испод су дати улазни бројеви за које треба израчунати решење и број поена који доносе.

Пример Број поена Пример Број поена
01 Пошаљите ваш код 0 09 N = 35802962412 6
02 N = 1748063 5 10 N = 146900865525 7
03 N = 13497742 5 11 N = 287835581101 7
04 N = 39374969 5 12 N = 681224605882 7
05 N = 375466538 6 13 N = 1119584485997 8
06 N = 1809756849 6 14 N = 2199024540265 8
07 N = 7676048889 6 15 N = 4398047597508 9
08 N = 24323337576 6 16 N = 8796093532561 9