Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Миле је видео \(N\) тачака у равни, од којих \(i\)-та има координате \((x_i,y_i)\). Одмах је себи поставио најприродније питање: “На колико начина се могу изабрати две различите тачке, тако да прва буде доње лево теме, а друга горње десно теме неког квадрата са страницама паралелним координатним осама?”.

При томе се под доњим левим теменом квадрата сматра оно теме које има најмању \(x\) координату и најмању \(y\) координату, а под горњим десним теменом оно теме које има највећу \(x\) и највећу \(y\) координату.

Међутим, тачака има пуно и Миле је брзо одустао. Помозите му и одговорите на питање уместо њега.

Опис улаза

У првом реду стандардног улаза налази се цео број \(N\), број тачака у равни. У наредних \(N\) редова, налазе се по два цела броја, \(x_i\) и \(y_i\), који представљају координате \(i\)-те тачке.

Опис излаза

У једини ред стандардног излаза исписати један број - колико различитих парова тачака можемо изабрати, тако да прва буде доње лево теме, а друга горње десно теме неког квадрата са страницама паралелним координатним осама.

Ограничења

Подзадаци

  1. (18 поена) \(x_i = y_i\), за свако \(1 \leq i \leq N\), \(1 \leq N \leq 20.000\).
  2. (16 поена) \(1 \leq N \leq 1.000\).
  3. (29 поена) \(0 \leq x_i, y_i \leq 1.000\), за свако \(1 \leq i \leq N\).
  4. (37 поена) Без додатних ограничења.

Примери

Пример 1

Улаз

4
0 0
2 3
5 6
4 4

Излаз

2

Објашњење

Уколико изаберемо прву и четврту тачку, постоји квадрат странице дужине \(4\), којем је доње лево теме баш прва тачка, а горње десно баш четврта тачка. Слично, уколико изаберемо другу и трећу тачку, постоји квадрат странице дужине \(3\), којем је доње лево теме баш друга тачка, а горње десно баш трећа тачка. Дакле, одговор је \(2\).

Пример 2

Улаз

3
0 0
0 2
2 0

Излаз

0

Објашњење

Које год две тачке да изаберемо, не постоји квадрат којем је доње лево теме прва од тих тачака, а горње десно теме друга од тих тачака. Због тога је одговор \(0\).