Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Мика је одлучио да неодговорно приступи квалификацијама, и да се потруди што је мање могуће око првог круга, а да се ипак квалификује за окружно такмичење. Отишао је код врачаре и гледањем у пасуљ сазнао колико ће бодова имати у другом и трећем кругу квалификација. Пошто покушава да избегне што више посла, Мика је одлучио да вас пита колики је минималан број бодова које мора да освоји у првом кругу да би се квалификовао?

Подсећамо да се на окружно такмичење квалификују сви такмичари који на два најбоља круга квалификација имају укупно барем 256 бодова.

Опис улаза

У првом реду се налазе два цела броја \(B\) и \(C\): бројеви бодова које ће Мика освојити у другом и трећем кругу квалификација.

Опис излаза

Исписати најмањи број бодова који Мика мора да освоји у првом кругу, тако да се квалификује на окружно такмичење.

Ограничења

Тест примери су подељени у три дисјунктне групе:

Примери

Пример 1

Улаз

100 150

Излаз

106

Објашњење

Ако Мика освоји 106 бодова у првом кругу, најбоља два круга ће бити први и трећи, и у збиру ће на њима имати тачно потребних 256 бодова.

Пример 2

Улаз

300 0

Излаз

0

Објашњење

Мики нису потребни додатни бодови, јер ће их освојити довољно у другом кругу.