Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Врачара Миљана позната је по својим предсказањима о такмичењима из програмирања. Њена стручна област је погађање да ли ће Тајна Комисија прихватити неку такмичарску жалбу.

Миљана има своју луду теорију: да постоји природан број \(X\) који не зна, такав да Комисија прихвата жалбе сваких \(X\) година, тј. ако је Комисија прихватила жалбу у години \(A\) прва следећа година када ће прихватити жалбу је \(A+X\), а такође значи да је Комисија прихватила жалбу у години \(A-X\).

Тачно \(T\) такмичара је дошло да се посаветује са Миљаном. Она је од сваког појединачно тражила да прикупи информације о ранијим жалбама како би јој помогли да нађе \(X\). Сваки такмичар је изнео неке гласине које је чуо на Алгори. За \(N\) различитих година \(A_1, A_2, ..., A_N\) такмичар тврди да је Тајна Комисија прихватала жалбе. За \(M\) различитих година \(B_1, B_2, ..., B_M\) тачмичар тврди да Тајна Комисија није прихватала жалбе.

Како не би губила време, Врачара Миљана је питала вас, такмичара који се неће жалити, да за сваког од \(T\) такмичара одредите да ли постоји \(X\) тако да су све гласине које је чуо тачне, односно да су жалбе прихваћене у годинама \(A_1, A_2, ..., A_N\), а нису у годинама \(B_1, B_2, ..., B_M\), пратећи Миљанину теорију да се жалбе прихватају сваких \(X\) година.

Опис улаза

У првој линији улаза налази се број \(T\) – број такмичара који су се јавили Врачари Миљани.

За сваког такмичара уносе се по још три линије: у првој линији се налазе \(N\) и \(M\) – број гласина у којима су жалбе прихваћене и број гласина у којима су жалбе одбијене; у другој линији налази се \(N\) целих бројева, низ \(A_1, A_2, ..., A_N\) – године у којима су, по гласинама, прихваћене жалбе; у трећој линији налази се \(M\) целих бројева, низ \(B_1, B_2, ..., B_M\) – године у којима су, по гласинама, одбијене жалбе.

Опис излаза

На стандардни излаз испишите \(T\) бројева – за сваког такмичара, у новом реду, исписати \(1\) ако постоји \(X\) које је у складу са његовим гласинама, односно исписати 0 у супротном.

Ограничења

За сваког од \(T\) такмичара важи:

Тест примери су подељени у 4 дисјунктних група:

Примери

Пример 1

Улаз

4
4 3
1 7 4 13
3 11 9
3 2
9 5 3
7 11
2 3
3 15
1 7 2
2 2
5643634654354 12346544323565
22341124534 7655867344

Излаз

1
0
1
1

Објашњење

За првог такмичара могуће је узети \(X = 3\) тако да задовољи све гласине. За другог такмичара немогуће је наћи \(X\). За трећег такмичара могуће је узети \(X = 12\).