Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Можда нисте знали, али узгајање јабука је постало врло исплатив и уносан бизнис у свету. На свету постоји \(N\) узгајивача јабука, \(i\)-ти узгајивач зарађује \(А_i\) долара годишње. Ипак ствари нису тако једноставне због Светскe порескe агенцијe узгајивача јабука (у наставку текста СПАУЈ). СПАУЈ жели да уведе фиксан годишњи порез за све узгајиваче јабука (фиксан проценат од зараде који би узгајивачи плаћали). Узгајивачи су схватили да ако порез буде сувише висок они уопште неће радити, само да СПАУЈ не би зарадио неки долар од њих. Конкретније, ако порез буде стриктно већи од \(P_i\) процената, \(i\)-ти узгајивач ће одустати од посла.

Нас интересује колико највише може зарадити СПАУЈ годишње у доларима ако оптимално постави порез.

Опис улаза

Опис излаза

У јединој линији стандардног излаза исписати максималну годишњу зараду СПАУЈ-а.

Ограничења

Тест примери су подељени у четири дисјунктне групе:

Примери

Пример 1

Улаз

4
100001 83.2
40001 20
90001 77.32
300001 1.88

Излаз

146909.5464

Објашњење

За СПАУЈ је оптимално да постави порез од \(77.32\%\). У том случају би други и четврти узгајивач одустали од посла, док би први и трећи дали \(77.32\%\) од своје зараде. На овај начин, СПАУЈ би зарадио \((100001 + 90001) \cdot 77.32\% = 146909.5464\) долара годишње.

Напоменe