Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Такмичари нас често питају Шта је квадрат?, али ретко ко пита Како је квадрат? У овом задатку тражимо одговор на треће питање: ако имамо координате две различите тачке, колико постоји квадрата којима су те две тачке темена, а странице квадрата су паралелне некој од координатних оса (прави \(x = 0\) или \(y = 0\))?

Често постављена питања:

Опис улаза

У првој линији улаза налазе се два цела броја \(x_1\) и \(y_1\) – координате прве тачке. У другој линији улаза налазе се још два цела броја \(x_2\) и \(y_2\) – координате друге тачке.

Опис излаза

У јединој линији излаза исписати број квадрата којима су странице паралелне координатним осама и дате тачке су им темена.

Ограничења

Тест примери су подељени у 3 дисјунктнe групe:

Примери

Пример 1

Улаз

1 1
3 3

Излаз

1

Објашњење

Једини одговарајући квадрат који постоји је \(\{(1, 1), (3, 3), (1, 3), (3, 1)\}\):

Пример 2

Улаз

56 34
105 34

Излаз

2

Објашњење

Два одговарајућа квадрата која постоје су \(\{(56, 34), (105, 34), (56, 83), (105, 83)\}\) и \(\{(56, 34), (105, 34), (56, -15), (105, -15)\}\):