Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Шетајући градом, наишли сте на натпис сачињен од \(N\) слова енглеског алфабета. Из неког разлога, запитали сте се на колико је начина могуће обрисати сва слова осим 26, тако да су преостала слова сва различита и поређана редом?

Пошто овај број може бити веома велик, потребно је исписати само његов остатак при дељењу са \(10^9 + 7\).

Опис улаза

У првом реду налази се број слова у натпису \(N\).

У другом реду налази се \(N\) великих слова која (редом) чине натпис.

Опис излаза

Исписати број начина да се из натписа обришу сва слова осим 26, тако да су преостала слова поређана редом (тј. тако да остане ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ) по модулу \(10^9 + 7\).

Ограничења

Тест примери су подељени у четири дисјунктне групе:

Примери

Пример 1

Улаз

29
AABACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZZ

Излаз

4

Објашњење

Могући начини су:

Пример 2

Улаз

78
AAABBBCCCDDDEEEFFFGGGHHHIIIJJJKKKLLLMMMNNNOOOPPPQQQRRRSSSTTTUUUVVVWWWXXXYYYZZZ

Излаз

865810542