Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Коца се сетио да, као што је обичај, иза баштенског реквизита који је добио на поклон од другара држи шпил карата. Овај шпил је помало необичан, и састоји се од \(N\) карата обележених природним бројевима \(A_1, A_2, \dots, A_N\).

Одлучио је да са друговима игра следећу игру:

Коца не планира да промеша шпил, тако да ће карте које узимају он и противник бити извучене редом: \(A_1\), па \(A_2\), и тако даље, до \(A_N\). Занима га да ли постоји број карата који треба да извуче тако да сигурно побеђује, ма колико карата његов противник одлучи да извуче.

Коца је веома радознао, тако да у сваком примеру, уместо за једну ситуацију, треба дати одговор за \(T\) различитих ситуација (свака ситуација је нови шпил карата).

Опис улаза

У првом реду улаза налази се један цео броj \(T\): број ситуација за које је потребно одредити да ли Коца сигурно побеђује. У наставку улаза је дато \(T\) описа ситуација, где се свака састоји из два реда:

У првом реду описа налазе се два цела броја \(N\) и \(K\): број карата у шпилу и граница у поенима коју играчи не смеју премашити.

У другом реду описа налази се \(N\) целих бројева \(A_1, A_2, \dots, A_N\): бројеви на картама, редом од прве до последње у шпилу.

Опис излаза

За сваку од \(T\) ситуација (редом) исписати по један ред излаза: da ако Коца може да одабере број карата које извлачи тако да сигурно победи, и ne у супротном.

Ограничења

Тест примери су подељени у три дисјунктнe групe:

Примери

Пример 1

Улаз

2
5 10
2 5 3 4 8
2 1000
100 200

Излаз

da
da

Објашњење

У првој ситуацији, Коца може да узме прве две карте и освоји \(7\) поена. То је мање од \(10\), тако да је на потезу његов противник, који ће ако извуче мање од три карте имати мање или исто поена као Коца, а ако извуче све три имати више од дозвољених \(10\). Дакле, Коца сигурно побеђује.

У другој ситуацији, Коца може да узме све карте и тиме сигурно има више поена од противника.

Пример 2

Улаз

1
5 30
11 12 13 14 15

Излаз

ne

Објашњење

Коца може да извуче највише две карте без премашивања \(30\) поена. Шта год да уради, противник може да узме наредне две карте и победи.