Напомена: ово је незванична копија задатака. Као таква, не гарантује се да ће овај сајт бити одржаван, и немојте се изненадити ако са њега задаци одједном нестану.

Особа Т је добила низ \(A\) дужине \(N\). Једина дозвољена операција над низом је:

Наћи минималан број операција који особа Т мора направити тако да сви елементи низа \(A\) буду једнаки по вредности.

Опис улаза

Опис излаза

На излазу исписати минималан број операција потребан да низ \(A\) садржи све једнаке елементе по вредности.

Ограничења

Тест примери су подељени у \(4\) дисјунктне групе:

Примери

Пример 1

Улаз

5
1 2 3 2 5

Излаз

2

Објашњење

Особа Т прву операцију може применити над индексима \((2, 3, 4)\), низ се трансформише у \(A = [1, 2, 2, 2, 5]\). У другом операцији може изабрати индексе \((1, 2, 5)\) након чега сваки елемент низа \(A\) има вредност \(2\).

Пример 2

Улаз

3
1 1 1

Излаз

0